organisatie

Mr. Esther Vroegh is de nieuwe voorzitter van de FC Den Bosch Foundation. De 46-jarige Vroegh volgt hiermee Roger Schouwenaar op, die de afgelopen vijf jaar aan het hoofd van het bestuur stond. Naast Vroegh kent het bestuur nog twee nieuwe gezichten. Marc Robbers (55), in het dagelijks leven notaris, neemt de financiële portefeuille over van Reinoud van Uffelen. Ook Van Uffelen maakte vijf jaar deel uit van het foundation-bestuur. Daarnaast is het bestuur uitgebreid met een portefeuille ‘commercieel’. Onderneemster Liesbeth Coolen (51) gaat primair invulling geven aan dit domein.

Voor sportliefhebber Esther Vroegh is FC Den Bosch geen onbekend terrein. Vroegh: “Mijn affiniteit met de club is al dertig jaar een feit. Nog altijd voelt het bijwonen van een thuiswedstrijd als een warm bad. Maar ik ben me ook bewust van het gegeven dat er veel werk aan de winkel is om van FC Den Bosch een solide, toekomstbestendige club te maken met gedegen bestuurlijk, financieel én maatschappelijk beleid. Met ruim 20 jaar ervaring in de advocatuur heb ik veel mensenkennis opgedaan en wil ik, vanuit foundationperspectief, helpen met de maatschappelijke verankering.
De dynamische verhoudingen en ontwikkelingen in de topsport zijn uniek. Maar FC Den Bosch is zoveel meer dan alleen topsport. Mede met de inzet van clubiconen kunnen we een maatschappelijk discussie op gang helpen brengen over allerlei gewenste en ongewenste gedragingen in de top- en breedtesport die in de hele maatschappij issues zijn. Het gaat uiteindelijk om het doen en in het doen ontstaan kleine wondertjes. In sport train je continue, stapsgewijze verbetering. De foundation wil zo’n hefboom voor gewone mensen zijn. Het idee is het om er lol in te hebben om samen iets moois te maken vanuit een zingevingsperspectief. Met het vizier gericht op aanmoedigen, realiseren en honoreren.”

Marc Robbers: “Mensen zijn intrinsiek gemotiveerd om deel te nemen aan iets dat hen persoonlijk raakt en beweegt. Sport is zoiets. Als sportenthousiasteling weet ik uit eigen ervaring dat passie en betrokkenheid een belangrijke rol spelen om mensen in beweging te krijgen. Mensen voelen zich dan sneller aangetrokken om ergens aan deel te nemen. Ze willen participeren. Met de foundation kunnen we dat potentieel voor zelfmotivatie bij mensen aanboren. De toekomstige mate van leefbaarheid in onze samenleving, ligt in het combineren van sociale inclusie en innovatie. Vernieuwing bloeit op basis van vertrouwen en vertrouwen gedijt bij gelijkheid. Hiervoor is een gemeenschap nodig waarin mensen elkaar stimuleren. Een verrijkende gemeenschap waarin ook de zachte stemmen en andersdenkenden worden gehoord. Een cultuur van saamhorigheid wordt bepaald door een gevoel van veiligheid als basis, daarboven het gevoel van erkenning en behoren tot een groep om uiteindelijk energie en vreugde te kunnen ervaren. Op microniveau wil ik dit in mijn eigen stad en regio graag helpen bewerkstelligen. ”

Voor Liesbeth Coolen vormt voetbal een rode draad in haar leven. Coolen: “Na ruim 22 jaar als ondernemer in voornamelijk de recruitment en uitzendbranche, wil ik mijn werk- en levenservaring meer op maatschappelijk vlak inzetten. Zeker nu die mogelijkheid zich voor doet bij de voetbalclub in mijn achtertuin! Bedrijven hebben ambities binnen het maatschappelijke kader. De tijd van alleen stoeltjes, bier en bitterballen verkopen is voorbij. Met de foundation kunnen we veel betekenen voor organisaties en bedrijven door hen te helpen die maatschappelijke ambities te bereiken. Wij willen met hen mee op de maatschappelijke ontdekkingsreis. Ik zie een uitdaging in het creëren van slim partnership waarbij we onze omgeving continue betrekken bij elkaar en in stimulerende, interactieve milieus ideeën uitwisselen en creatieve conversaties (onder)houden. Daar willen wij de voorwaarden voor bieden. Het gaat om het scheppen van een context waarin we in staat kunnen zijn om zinvolle dingen te doen.”

Het doel van de FC Den Bosch Foundation is de binding tussen club, supporters en samenleving op basis van wederzijdse betrokkenheid tot stand te brengen, te (onder)houden en te vergroten.
Met gerichte, impactvolle activiteiten wil de foundation deze betrokkenheid meer zichtbaar maken en uitdragen bij een breed publiek. De FC Den Bosch Foundation spitst zich de komende maanden toe op het creëren van een gezamenlijk programma waarin supporters en sponsors op verschillende manieren worden betrokken bij hun club, leefomgeving en bij elkaar.

FC Den Bosch en de FC Den Bosch Foundation bedanken Roger Schouwenaar en Reinoud van Uffelen voor alle tijd, kennis en energie die zij de afgelopen vijf jaar in de FC Den Bosch Foundation hebben gestoken. Wanneer de richtlijnen het toelaten, zal op gepaste wijze afscheid van hen worden genomen.

Naast de hierboven genoemde bestuurders bestaat het bestuur uit: Martijn de Kort (secretaris), John Hermans (supporters, club en stad) en Rob Almering (voorkeurszetel algemeen directeur FC Den Bosch). Met laatstgenoemde is ook de binding met de club bestuurlijk verankerd. Op uitvoeringsniveau en in de communicatie wordt de foundation zeer nauw verbonden met FC Den Bosch B.V. Als entiteit staat de foundation los van de voetbalclub. De taak om de besluiten van het bestuur te operationaliseren ligt primair bij Ester Bal.