organisatie

Het beleid van de FC Den Bosch Foundation richt zich op vier pijlers: gezondheid, talentontwikkeling, participatie en leefbaarheid. Voetbal verbindt en brengt in alle lagen van de samenleving ontmoetingen tot stand. Samen gaan we voor sportieve belevingen. De FC Den Bosch Foundation is actief in de Bossche buurten, op de voetbalpleintjes en op de velden. Met de FC Den Bosch Foundation werken we samen met  partners in ’s-Hertogenbosch en de directe omgeving. De vier pijlers gezondheid, talentontwikkeling, leefbaarheid en participatie, staan bij alle activiteiten centraal.

Maatschappelijk partnership:  Bedrijven, organisaties en partners kunnen via de FC Den Bosch Foundation verbindingen maken in de Bossche samenleving. Samen werken kan als ‘Vriend van de FC Den Bosch Foundation’. Via een pijler of project is het  ondersteunen van programma’s mogelijk. De FC Den Bosch Foundation biedt samenwerkingsvormen op maat om optimaal in te spelen op gewenste doelen.

Het team van de FC Den Bosch Foundation bestaat uit bestuurders en een coödinator. Neem contact op voor meer informatie en samenwerking met Glenn Schapendonk via 073 646 47 00 of foundation@fcdenbosch.nl.

Jaarverslag 2017
Het eerste jaarverslag van de Foundation over het seizoen 2017/2018.

Over de Foundation
Per 22 april 2016 is de Stichting FC Den Bosch Foundation ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De Foundation is opgericht om door samenwerking bij te dragen aan integratie en het bevorderen van gezond leven in ’s-Hertogenbosch. De Foundation wil met de kracht van voetbal, en FC Den Bosch in het bijzonder, inzetten op samenwerkingen met het bedrijfsleven, onderwijsinstellingen, maatschappelijke instanties en overheden. De Foundation is met voetbal- en supportersactiviteiten actief, zowel in de wijk als in het voetbalstadion. De Foundation organiseert de Bossche Schoolcup, het ‘rondje wijk’ en voorplein-activiteiten bij thuiswedstrijden van FC Den Bosch.    

Bezoldigingsbeleid
Het Bestuur van de FC Den Bosch Foundation werkt onbezoldigd. De coördinator (0,5 FTE) wordt beloond op basis van de salarisschalen van de cao-Sport. Het salaris wordt voldaan door de gemeente ’s-Hertogenbosch.

Fundraising
De Foundation werft inkomsten voor haar activiteiten. Bedrijven en particulieren doneren als ‘Vriend van de Foundation’ of met een eigen gift. Om specifieke programma’s te starten wordt sponsorwerving- en fundraising ingezet. De penningmeester beheert het vermogen. Het bestuur houdt maandelijks toezicht op de bestedingen van de Foundation.