Onze thema's

De thema’s waar de FC Den Bosch Foundation zich in 2021 op richt zijn:

1. Gezondheid/vitaliteit
De mogelijkheid om te kunnen sporten is niet vanzelfsprekend en niet voor iedereen. Met behulp van sport-, beweegactiviteiten en bijvoorbeeld voedingsinzichten willen wij bijdragen aan een gezonder beweeg- en leefklimaat in wijken en buurten van de gemeente ’s-Hertogenbosch.

2. Inclusiviteit en toegankelijkheid (open club)
Wij verbinden met iedereen. Voor ons staat niemand buitenspel. Het allerbelangrijkste dat de FC Den Bosch Foundation te bieden heeft, is dat ze mensen – jong en oud – de ervaring kan geven dat ze onderdeel zijn van iets gezamenlijks. Dit geldt zowel voor inwoners als voetbalsupporters. Zodat iemand die geconfronteerd wordt met een persoonlijke uitdaging, weet: ‘Ik moet het misschien zélf doen, maar ik hoef het niet alleen te doen’. Gezien, gehoord en gerespecteerd worden vormt de rode draad. Een gewenste context waarin solidariteit en eigen bijdragen centraal staan. Hiervoor stelt de club een Sociaal Preventief Supportersbeleid op waar de FC Den Bosch Foundation een actieve rol vervult om inclusiviteit en toegankelijkheid te borgen.

3. Educatie, talentontwikkeling en participatie (arbeidsbemiddeling)
Stadion De Vliert is naast een ontmoetingsplek voor sponsors en supporters ook een enthousiasmerende omgeving waar verschillende doelgroepen, zoals kwetsbare jongeren, hun talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen. Wij gebruiken de omgeving om mensen – jong en oud – te motiveren en te stimuleren om op speelse manier te werken aan verschillende competenties. Iedereen die daar behoefte aan heeft bieden wij kansen en mogelijkheden om via en met ons eigen dromen na te jagen.