FC Den Bosch wordt open vereniging

FC Den Bosch en haar jeugdopleiding laten als eerste betaald voetbalorganisatie in Nederland het principe van scouting los voor de jongste leeftijdscategorieën. De Bossche club doorbreekt hiermee het gangbare selectiesysteem, waarbij al op zes of zevenjarige leeftijd een schifting wordt gemaakt op basis van niveau. FC Den Bosch vindt het niet langer verantwoord om talent op deze manier te identificeren. Met ingang van het seizoen 2021-2022 is het voor kinderen Jo8 mogelijk om zich in te schrijven bij FC Den Bosch. Er wordt geen instapniveau gehanteerd en er wordt ook niet gekeken naar sekse. In de open club trekt FC Den Bosch intensief op met voetbalvereniging BVV. Op het sportpark van die club, dat pal achter Stadion De Vliert ligt, vinden de meeste activiteiten plaats.

David Golverdingen, jeugdtrainer, managementkaderlid en coördinator van het talentenplan van de FC Den Bosch Jeugdopleiding, is samen met Guus Schuurmans, jeugdtrainer van het Jo11 team,  kwartiermaker van de open club-gedachte. Golverdingen raakte geïnspireerd door het opleidingsmechanisme van de Zweedse topclub AIK, dat al langer en succesvol met het principe van de open vereniging werkt. Ook de KNVB experimenteert met betere opleidingsalternatieven voor spelers tussen acht en twaalf jaar. Hiervoor startte de nationale bond onlangs het pilot project ‘gelijke kansen’ bij een aantal amateurclubs in het land. Zeist juicht het initiatief van FC Den Bosch toe en staat in nauw contact met de club om de ontwikkelingen te ondersteunen.

Golverdingen: “Jeugdopleidingen staan voor een cultuuromslag. Het is wenselijk en noodzakelijk dat we in het belang van kinderen en van de sport, vanuit een ander perspectief naar het opleiden van talentvolle spelers gaan kijken. De stress die het selectie- en het jaarlijkse uitstroomproces veroorzaken en de stress die de prestatiedruk met zich meebrengt, is schadelijk voor kinderen op jonge leeftijd. Veel tThe Guardian over de schade bij jeugdvoetballers. Taaaalent haakt er door af en gaat zo voor de sport verloren. En door de manier van scouten blijft ook  Time beschreef uitgebreid hoe sportende kinderen als mini-volwassenen worden benaderd. veel talent onontdektLees hier een stuk van jeugdvoetbalconsultant Nick Veenbrink over het onderwerp. . Clubs wéten bovendien hoe moeilijk scouten in de onderbouwleeftijd is, maar gaan ermee door omdat ze bang zijn om talenten mis te lopen. Talenten die dan misschien bij een concurrent gaan spelen. Als BVO’s samen nadenken over hoe het opleiden anders en beter kan, kunnen we elkaar en de sport bekrachtigen in plaats van beconcurreren. Want er valt helemaal niet te voorspellen hoe de ontwikkeling van een jonge speler gaat verlopen. Voortaan kijken wij dus vooral naar potentieel en niet naar hoe goed een speler op dit moment is. Daarbij richten wij ons op het opleidingsproces en zetten wij het kind en niet het team centraal. Wat wij vooral willen is kinderen enthousiasmeren voor de sport en hen succes laten beleven. Anders houden we ze niet aan het sporten. Het gevolg is minder talentontwikkeling over de hele linie. Wij zijn ervan overtuigd dat de open club leidt tot een gezondere sportcultuur met meer plezier, betere voetballers, trainers en bestuurders.”

Algemeen directeur Rob Almering van FC Den Bosch plaatst het initiatief van de open club in een breder perspectief: “Dit is een eerste aanzet voor wat een betaald voetbalorganisatie ook kan zijn, en wat wij willen zijn. Wil FC Den Bosch een belangrijke factor zijn en worden in het sociale leven van mensen, dan moet de club de moeite van het beleven waard zijn. Dan moeten mensen het gevoel krijgen dat ze er echt bij horen. De open club-gedachte gaat over lage drempels van toegankelijkheid en bereikbaarheid op alle fronten. En over een maximale kwaliteit in elk contactmoment met de achterban, jong en oud en ongeacht culturele achtergrond, sekse en overtuigingen. FC Den Bosch spreekt niet iedereen aan, maar we zijn er in de basis wél voor iedereen. Deze nieuwe koers in onze opleiding is een eerste, belangrijke bouwsteen in een fundamenteel andere benadering die past bij de vernieuwingsdrang van FC Den Bosch. Voetbal is, meer dan welke sport of welk cultureel fenomeen dan ook, het spel van de mensen. Net als elke andere profclub, ontleent FC Den Bosch haar bestaansrecht aan populariteit. Wij willen daarom veel meer zijn dan alleen een voetbalclub en het algemeen belang dienen in de regionale samenleving waar wij deel van uit maken.”