De JBF geeft workshops bij FC Den Bosch

Donderdag 6 mei stonden na ruim een jaar de eerste twee corona-proof JBF-workshops gepland, bij FC Den Bosch voor de jeugd O18 en O16. Vanuit de JBF waren Paul Martin Raspe en Thijs Smeenk aanwezig. Vandaag vergezeld door de NOS-journalisten Rivkah Op het Veld (Studio Sport) en Winfried Baijens (NOS Journaal). Samen met hun collega Jeroen Gortworst werken zij aan een 5-delige podcast over het klimaat rondom acceptatie van homoseksualiteit in de professionele voetbalsport. De JBF heeft hen uitgenodigd om deel te nemen aan de workshop, met goedkeuring van FC Den Bosch. (zie ook: www.johnblankensteinfoundation.nl)

Het doel van de workshop is toewerken naar een Veilig Sport Klimaat (VSK), waarin ieder zijn of haar gevoelens en emoties respectvol mag uiten wanneer dat gewenst is. LHBTI+ is voor veel van deze jongens een nieuw onderwerp. Evenals bij workshops elders komen ook zij tot de conclusie dat er nogal wat negatieve associaties opkomen bij de vraag waar je als eerste aan denkt bij het woord HOMO. En toch is merkbaar dat ook deze jongens het allemaal niet zo negatief bedoelen. “Het is gewoon een woord wat ik makkelijk zeg, ik bedoel er verder niets mee.” Sociale media, nieuws en media in het algemeen worden genoemd als belangrijkste bronnen van deze beeldvorming. Na het coming-out verhaal van Thijs (O18) en Winfried (O16) volgde een open gesprek over uit de kast kunnen komen in hun voetbalteam.

Een aantal jongens gaf aan even tijd nodig te hebben om te wennen, maar er uiteindelijk geen probleem mee te hebben of er anders over in gesprek te gaan wanneer een fictieve teamgenoot uit de kast zou komen.

Er waren ook jongens die er toch wel moeite mee zouden hebben. Zij zouden het niet direct benoemen, maar wel letterlijk wat afstand houden. Vooral in de kleedruimte en douches. Ook nu er gebruikelijk meestal in ondergoed gedoucht wordt vinden deze jongens het lastig, hoewel het voor hen niet direct duidelijk is wat er dan verschilt ten opzichte van de 3 jaren daarvoor waarin ze ook onder de douche hebben gestaan met hun fictieve teamgenoot toen deze nog niet uit de kast was.

Eenzelfde gevoel van ongemak zit bij de groepsknuffels en aanrakingen op het veld, bijvoorbeeld na een score. Zoiets roept in eerste instantie associaties van homoaffectie op die zij niet prettig vinden. Ze zijn vooral bang voor vermeende verliefdheids- en seksuele gevoelens, die overduidelijk niet wederkerig zouden zijn. Na benoemen dat dit ook puur vriendschappelijk kan zijn zoals voorheen, prevaleert toch ineens de overtuiging dat er ‘verkeerde bedoelingen’ achter (kunnen) zitten.

Dit is waar onze workshop over VSK over gaat: hoe kan ik respectvol mijn eigen grenzen en wensen aangeven? Ook wanneer het voorstel wordt besproken dat die fictieve homoseksuele teamgenoot liever apart zou moeten douchen, is meer ongemak dan afkeer merkbaar. Want als er iemand op zou staan die deze fictieve teamgenoot grofgebekt zou afkeuren op basis van zijn geaardheid (wat overigens ook het aangeven van een grens is) neemt het team het juist voor hem op. Het kunnen en mogen bespreken van al deze gevoelens en emoties in een team kán in een Veilig Sport Klimaat. De trainer/coach heeft hierin een sleutelrol en de JBF is er juist voor teams en staf om hen hierin te adviseren en te begeleiden.

Uit de kast komen gaat over zelfacceptatie, waar veelal een diepgaand innerlijk proces van angst en zelfafwijzing aan vooraf is gegaan met als resultaat een begin van acceptatie van dat deel van jezelf. Omgekeerd kan dit zich ook afspelen bij hetero normatieve teams die onverwacht worden geconfronteerd met een coming out. Dan komt iets of iemand ineens heel dichtbij wat in beginsel als acuut bedreigend kan worden ervaren. Afwijzing is dan een afweermechanisme. (H)Erkenning hiervan is essentieel, evenals het geven van tijd en ruimte om te ontdekken dat er feitelijk niets verandert.

De NOS-podcast is vanaf eind mei te beluisteren via de gebruikelijke podcastkanalen.

Wil je naar aanleiding van dit bericht in contact komen met onze vertrouwenscontactpersoon (vcp), dan kan je ons bereiken via deze linkPraten helpt altijd!

De foundation dankt de JFB hartelijk voor hun bezoek en informatieve workshop.

Foto’s: Niels Beenakkers

Special talents van start bij FC Den Bosch

Special Talents

Special Talents richt zich op kinderen vanaf acht jaar die (nog) niet terecht kunnen bij een reguliere voetbalvereniging. Jeugdspelers die al wel actief zijn bij een club, maar daarbij extra hulp kunnen gebruiken, zijn eveneens welkom bij Special Talents FC Den Bosch. Eén keer per week komen de kinderen onder deskundige begeleiding bij elkaar om samen lol te hebben met behulp van een bal. Alle omgevingsfactoren die voor de kinderen een belemmering vormen om te sporten, worden weggenomen. Tegelijkertijd worden alle voorwaarden voor een plezierige en succesvolle sportdeelname ingevuld, zoals professionele begeleiding op sportief, medisch en opvoedkundig vlak en voetballen in een wow-omgeving.

Stichting Special Talents is een initiatief van Arno Meulendijks en Henk van Hout. Laatstgenoemde is tevens coördinator van de stichting. Hij is blij dat FC Den Bosch de stichting omarmt: “Voor veel kinderen is het de gewoonste zaak van de wereld. Je wilt voetballen en meld je aan bij een voetbalclub. Er wordt om een rekeningnummer gevraagd voor de contributie en voilà je bent lid. Iemand van de vereniging laat je vervolgens weten in welk team je komt en wanneer en hoe laat je op het sportcomplex wordt verwacht voor de training of wedstrijd. Geregeld zou je denken. Er zijn echter ook kinderen voor wie dit niet geldt. Tegenwoordig worden deze kinderen aangeduid als ‘kinderen met een rugzakje’. Zij hebben behoefte aan extra ondersteuning, zijn soms niet helemaal in balans. En dan heb je het vlug lastig in een standaard sportomgeving. Veel van deze speciale kinderen willen best graag lid worden van een voetbalvereniging, maar durven dat niet. Omdat ze bang zijn dat ze niet geaccepteerd worden. Of hun ouders zijn terughoudend. Want lang niet alle  sportverenigingen hebben logischerwijs trainers die over vaardigheden beschikken die nodig zijn om hun kind goed te kunnen begeleiden. Voor deze kinderen bestaat Special Talents.”
 
Esther Vroegh, voorzitter FC Den Bosch Foundation, is op haar beurt dankbaar dat Special Talents hun expertise en netwerk via voetbalclub en foundation willen inzetten: “Ieder kind verlangt ernaar om sportief actief te zijn. Sport heeft voor iedereen betekenis. Maar de mogelijkheid om te kunnen sporten is dus niet voor iedereen vanzelfsprekend en daar willen wij verandering in helpen brengen. Samen met het Special Talents-team kan de FC Den Bosch Foundation voor kinderen met een indicatie nu een veilige ontmoetingsplek creëren om samen te sporten. Een plek waar kinderen die in de maatschappij maar al te vaak buitenspel worden gezet, de ervaring wordt gegeven dat ze onderdeel zijn van iets gezamenlijks. En waar begrip en waardering is voor het speciaal zijn. Want iedereen heeft wel een al dan niet verborgen talent.”

Stichting Special Talents bestaat sinds december 2014 en wordt ondersteund door de AON Talent Foundation. De stichting zette eerder succesvol Special Talents-programma’s op bij FC Eindhoven en bij RKSV Nuenen.
Ouders van kinderen die graag willen voetballen, maar daar nog geen plekje voor hebben gevonden, kunnen een mail sturen naar info@specialtalents.nl.
Meer informatie over dit project is eveneens te vinden op:
www.specialtalents.nl .

Sport&Fun@DeVliert-Walking Football

Met trots mag de FC Den Bosch Foundation vermelden dat Walking Football van start gaat op 21 september 2018 in Stadion De Vliert.

Deelnemers van Sport&Fun@DeVliert voetballen volgens het ‘Walking Football’ principe. Walking Football is een sportprogramma voor 60-plussers. De essentie van deze voetbalvorm is dat er tijdens het spel niet wordt gerend. Snelwandelen mag daarentegen wel. Het tactisch aspect van het voetballen krijgt hierdoor een geheel nieuwe dimensie. Het aanspelen van de bal in de voeten in plaats van in de loop en het vrijlopen zijn veel belangrijker.

Op de trainingsdagen zullen de trainingen gezamenlijk worden voorbesproken onder het genot van een kopje koffie of thee in het Vriendenhome van Stadion De Vliert.

Elke vrijdagmorgen Walking Football van 10.00-12.00 uur.

Ook interesse? Kom gewoon langs of bel Glenn Schapendonk 06-52 58 52 50

 

Het project wordt mede mogelijk gemaakt door de Sportimpuls, een subsidieproject van ZonMW. Met de Sportimpuls wil de Foundation meer mensen in beweging krijgen.