FC Den Bosch wordt open vereniging

FC Den Bosch en haar jeugdopleiding laten als eerste betaald voetbalorganisatie in Nederland het principe van scouting los voor de jongste leeftijdscategorieën. De Bossche club doorbreekt hiermee het gangbare selectiesysteem, waarbij al op zes of zevenjarige leeftijd een schifting wordt gemaakt op basis van niveau. FC Den Bosch vindt het niet langer verantwoord om talent op deze manier te identificeren. Met ingang van het seizoen 2021-2022 is het voor kinderen Jo8 mogelijk om zich in te schrijven bij FC Den Bosch. Er wordt geen instapniveau gehanteerd en er wordt ook niet gekeken naar sekse. In de open club trekt FC Den Bosch intensief op met voetbalvereniging BVV. Op het sportpark van die club, dat pal achter Stadion De Vliert ligt, vinden de meeste activiteiten plaats.

David Golverdingen, jeugdtrainer, managementkaderlid en coördinator van het talentenplan van de FC Den Bosch Jeugdopleiding, is samen met Guus Schuurmans, jeugdtrainer van het Jo11 team,  kwartiermaker van de open club-gedachte. Golverdingen raakte geïnspireerd door het opleidingsmechanisme van de Zweedse topclub AIK, dat al langer en succesvol met het principe van de open vereniging werkt. Ook de KNVB experimenteert met betere opleidingsalternatieven voor spelers tussen acht en twaalf jaar. Hiervoor startte de nationale bond onlangs het pilot project ‘gelijke kansen’ bij een aantal amateurclubs in het land. Zeist juicht het initiatief van FC Den Bosch toe en staat in nauw contact met de club om de ontwikkelingen te ondersteunen.

Golverdingen: “Jeugdopleidingen staan voor een cultuuromslag. Het is wenselijk en noodzakelijk dat we in het belang van kinderen en van de sport, vanuit een ander perspectief naar het opleiden van talentvolle spelers gaan kijken. De stress die het selectie- en het jaarlijkse uitstroomproces veroorzaken en de stress die de prestatiedruk met zich meebrengt, is schadelijk voor kinderen op jonge leeftijd. Veel tThe Guardian over de schade bij jeugdvoetballers. Taaaalent haakt er door af en gaat zo voor de sport verloren. En door de manier van scouten blijft ook  Time beschreef uitgebreid hoe sportende kinderen als mini-volwassenen worden benaderd. veel talent onontdektLees hier een stuk van jeugdvoetbalconsultant Nick Veenbrink over het onderwerp. . Clubs wéten bovendien hoe moeilijk scouten in de onderbouwleeftijd is, maar gaan ermee door omdat ze bang zijn om talenten mis te lopen. Talenten die dan misschien bij een concurrent gaan spelen. Als BVO’s samen nadenken over hoe het opleiden anders en beter kan, kunnen we elkaar en de sport bekrachtigen in plaats van beconcurreren. Want er valt helemaal niet te voorspellen hoe de ontwikkeling van een jonge speler gaat verlopen. Voortaan kijken wij dus vooral naar potentieel en niet naar hoe goed een speler op dit moment is. Daarbij richten wij ons op het opleidingsproces en zetten wij het kind en niet het team centraal. Wat wij vooral willen is kinderen enthousiasmeren voor de sport en hen succes laten beleven. Anders houden we ze niet aan het sporten. Het gevolg is minder talentontwikkeling over de hele linie. Wij zijn ervan overtuigd dat de open club leidt tot een gezondere sportcultuur met meer plezier, betere voetballers, trainers en bestuurders.”

Algemeen directeur Rob Almering van FC Den Bosch plaatst het initiatief van de open club in een breder perspectief: “Dit is een eerste aanzet voor wat een betaald voetbalorganisatie ook kan zijn, en wat wij willen zijn. Wil FC Den Bosch een belangrijke factor zijn en worden in het sociale leven van mensen, dan moet de club de moeite van het beleven waard zijn. Dan moeten mensen het gevoel krijgen dat ze er echt bij horen. De open club-gedachte gaat over lage drempels van toegankelijkheid en bereikbaarheid op alle fronten. En over een maximale kwaliteit in elk contactmoment met de achterban, jong en oud en ongeacht culturele achtergrond, sekse en overtuigingen. FC Den Bosch spreekt niet iedereen aan, maar we zijn er in de basis wél voor iedereen. Deze nieuwe koers in onze opleiding is een eerste, belangrijke bouwsteen in een fundamenteel andere benadering die past bij de vernieuwingsdrang van FC Den Bosch. Voetbal is, meer dan welke sport of welk cultureel fenomeen dan ook, het spel van de mensen. Net als elke andere profclub, ontleent FC Den Bosch haar bestaansrecht aan populariteit. Wij willen daarom veel meer zijn dan alleen een voetbalclub en het algemeen belang dienen in de regionale samenleving waar wij deel van uit maken.”

Special talents van start bij FC Den Bosch

Special Talents

Special Talents richt zich op kinderen vanaf acht jaar die (nog) niet terecht kunnen bij een reguliere voetbalvereniging. Jeugdspelers die al wel actief zijn bij een club, maar daarbij extra hulp kunnen gebruiken, zijn eveneens welkom bij Special Talents FC Den Bosch. Eén keer per week komen de kinderen onder deskundige begeleiding bij elkaar om samen lol te hebben met behulp van een bal. Alle omgevingsfactoren die voor de kinderen een belemmering vormen om te sporten, worden weggenomen. Tegelijkertijd worden alle voorwaarden voor een plezierige en succesvolle sportdeelname ingevuld, zoals professionele begeleiding op sportief, medisch en opvoedkundig vlak en voetballen in een wow-omgeving.

Stichting Special Talents is een initiatief van Arno Meulendijks en Henk van Hout. Laatstgenoemde is tevens coördinator van de stichting. Hij is blij dat FC Den Bosch de stichting omarmt: “Voor veel kinderen is het de gewoonste zaak van de wereld. Je wilt voetballen en meld je aan bij een voetbalclub. Er wordt om een rekeningnummer gevraagd voor de contributie en voilà je bent lid. Iemand van de vereniging laat je vervolgens weten in welk team je komt en wanneer en hoe laat je op het sportcomplex wordt verwacht voor de training of wedstrijd. Geregeld zou je denken. Er zijn echter ook kinderen voor wie dit niet geldt. Tegenwoordig worden deze kinderen aangeduid als ‘kinderen met een rugzakje’. Zij hebben behoefte aan extra ondersteuning, zijn soms niet helemaal in balans. En dan heb je het vlug lastig in een standaard sportomgeving. Veel van deze speciale kinderen willen best graag lid worden van een voetbalvereniging, maar durven dat niet. Omdat ze bang zijn dat ze niet geaccepteerd worden. Of hun ouders zijn terughoudend. Want lang niet alle  sportverenigingen hebben logischerwijs trainers die over vaardigheden beschikken die nodig zijn om hun kind goed te kunnen begeleiden. Voor deze kinderen bestaat Special Talents.”
 
Esther Vroegh, voorzitter FC Den Bosch Foundation, is op haar beurt dankbaar dat Special Talents hun expertise en netwerk via voetbalclub en foundation willen inzetten: “Ieder kind verlangt ernaar om sportief actief te zijn. Sport heeft voor iedereen betekenis. Maar de mogelijkheid om te kunnen sporten is dus niet voor iedereen vanzelfsprekend en daar willen wij verandering in helpen brengen. Samen met het Special Talents-team kan de FC Den Bosch Foundation voor kinderen met een indicatie nu een veilige ontmoetingsplek creëren om samen te sporten. Een plek waar kinderen die in de maatschappij maar al te vaak buitenspel worden gezet, de ervaring wordt gegeven dat ze onderdeel zijn van iets gezamenlijks. En waar begrip en waardering is voor het speciaal zijn. Want iedereen heeft wel een al dan niet verborgen talent.”

Stichting Special Talents bestaat sinds december 2014 en wordt ondersteund door de AON Talent Foundation. De stichting zette eerder succesvol Special Talents-programma’s op bij FC Eindhoven en bij RKSV Nuenen.
Ouders van kinderen die graag willen voetballen, maar daar nog geen plekje voor hebben gevonden, kunnen een mail sturen naar info@specialtalents.nl.
Meer informatie over dit project is eveneens te vinden op:
www.specialtalents.nl .

Nieuw bestuur voor FC Den Bosch Foundation

Esther Vroegh

Mr. Esther Vroegh is de nieuwe voorzitter van de FC Den Bosch Foundation. De 46-jarige Vroegh volgt hiermee Roger Schouwenaar op, die de afgelopen vijf jaar aan het hoofd van het bestuur stond. Naast Vroegh kent het bestuur nog twee nieuwe gezichten. Marc Robbers (55), in het dagelijks leven notaris, neemt de financiële portefeuille over van Reinoud van Uffelen. Ook Van Uffelen maakte vijf jaar deel uit van het foundation-bestuur. Daarnaast is het bestuur uitgebreid met een portefeuille ‘commercieel’. Onderneemster Liesbeth Coolen (51) gaat primair invulling geven aan dit domein.

Lees verder >

De Old stars trainen weer

Trainer Hein en fysio Leon faciliteren een alternatief programma voor de spelers van de  FC Den Bosch Foundation. Fysio Leon: ‘Afgelopen weken stuurden we online thuistrainingen. Sinds vorige week ontmoeten we elkaar weer in de sporttenue’s.’ Speler van Old Stars Jan komt met een grote glimlach van het veld: ‘ Het was lekker intensief en heel leuk om met de Football-maatjes samen te sporten.’

Aangepast programma | Het walking football programma is aangepast. Jan: ‘Alles op 1,5 meter. Ook daar wordt je moe van. Ik voel het aan mijn lijf. Na een uitgebreide warming Up met spierversterkende en balans-oefeningen gingen we aan de bal. Heerlijk om in beweging te zijn.’

Aan de bal bij CHC | Dankzij de support van Huub Brands komen de ballen van FC Den Bosch mee naar CHC. Huub brengt de ballen, daar waar de Old stars trainen. De eerste keer was het op het openbare voetbalveld in de wijk. Inmiddels gaat het hek bij  CHC open zodat er weer op n voetbalveld getraind kan worden.

Hein: ‘ Alle FC teams trainen bij BVV, ook op vrijdagochtend. Door de Corona-maatregelen moet iedereen zich aanpassen. Dat doen we dus ook. We zijn blij dat we kunnen uitwijken naar deze velden.’

Wie interesse heeft in Walking Football in ‘s-Hertogenbosch, kan contact opnemen met Ellen de Roos van ‘S-PORT E.deroos@s-hertogenbosch.nl / 06 165 29 471.

Er is elke week wat te beleven op vrijdagochtend @De Vliert!

Fysio Scholten nam testjes af bij de walking footballers. ’S-PORT stagiaire Rosaline
maakte kennis met Henk. 

’S-PORT stagiaire Rosaline bezocht op vrijdagochtend 24 januari Stadion De Vliert. Ze liep Henk tegen het lijf en interviewde de 72 jarige aspirant Walking Footballer…

 

Rosaline: Wat heeft u deze ochtend gedaan? 

Henk: ‘Vandaag zijn fitheidstestjes afgenomen bij alle spelers van de Walking Football-groep. Fysio Scholten doet dat. En omdat het een nieuw jaar is, werd het hoogtijd. Ik ben er voor de eerste keer en val met mijn neus in de boter.

Als allereerst hebben wij ons zelf gewogen op een weegschaal. Daarna zijn de deelnemers in 2 gedeeld. De ene groep ging 6 Minuten rondjes lopen om het voetbalveld. De andere groep startte met kleine testjes om de spier- en knijpkracht te meten. Er was ook een testje waarbij we met de hand blokjes moesten verplaatsen. Dat schijnt voor de oog-hand coördinatie te zijn. Ik vond het leuk om te doen.’

Rosaline: Is het voor u confronterend om mee te doen? 

Henk: ‘Iedereen mag het op zijn eigen niveau doen, dus confronterend was het voor mij niet’.

Rosaline: ‘Hoe ervaart u het binnen de groep ?’ 

Henk: ‘De ervaring binnen de groep was fijn. Het zijn leuke mensen en ik kende toevallig al iemand. De mannen zijn sociaal naar nieuwe personen, maken een praatje. Ik werd zelfs aangemoedigd toen ik de wandeltest deed.’  

Rosaline: Hoe ervaart u de sociale contact op deze dag? 

Henk: ‘Erg goed. Ik vind Brabanders over het algemeen ook heel sociaal. Ik vind het een leuke dag zo. We begonnen met een bakje koffie en een gezellig praatje. Daarna naar de kleedkamer en toen het veld op.’  

Rosaline: Hoe bent u hier terecht gekomen?

Henk: ‘Ik las een mooi artikel in de krant van Nuland en de Bossche omroep.‘

Rosaline: Hebt u nog een tip voor anderen ouderen van uw leeftijd? 

Henk: ‘Blijf bewegen zodat spieren gebruikt blijven worden. En blijf sociale contacten onderhouden zodat, u iets te doen hebt en niet thuis zit te koekeloeren. 

Rosaline: Heeft u een levensmotto? 

Henk: ‘Positief blijven in het leven, ook al zit het tegen. Je moet het er zelf het beste van maken.’ 

 

Het Walking Footballteam wordt paramedisch begeleid door Leon Bok, fysiotherapeut bij Fysiotherapie Scholten. Leon verzorgt elke week de warming up. De fysio behandelt blessures en zorgt voor een voorspoedig herstel. Vandaag nam Leon de fittesten af.
Fysio Scholten over de fitheid van de Walking Footballers…

Leon: “Op deze leeftijd zijn mensen kwetsbaarder. De balans en stabiliteit is fragieler. Een misstap kan al snel een blessure veroorzaken. Ik ben tevreden over de testuitslagen.

Bij de 6 minuten wandeltest scoren onze deelnemers gemiddeld boven de normwaarde. Normwaarde voor mannen tussen de 60 en 69 is tussen de 510 en 610m. Onze walking footballers lopen gemiddeld 668m. Op de weegschaal scoorde de mannen ook goed. De BMI van onze deelnemers is gemiddeld genomen 26,8. Vanaf 28,0 wordt het bij ouderen gezien als overgewicht. En volgens de 3 meter up en go test heeft niemand uit de geteste groep een verhoogd valrisico.”

 

Ook meedoen?

Walking Football gaat om bewegen en elkaar ontmoeten. Ook bij BLC, de Helvoirtse voetbalclub komen ouderen samen voor de steeds populairder worden voetbalvariant. Check op www.oldstars.nl waar Walking Football is. Wil je liever rennen over het veld en met leeftijdsgenoten 55+ voetballen? Bij OJC Rosmalen en Nulandia is dat mogelijk. Meer informatie via de verenigingen of app 06 52 73 48 87.

Walking Football in Stadion De Vliert

Dit seizoen zijn wij als Foundation gestart met Walking Football in Stadion de Vliert. Walking Football is een sportprogramma voor 60-plussers. De essentie van deze voetbalvorm is dat er tijdens het spel niet wordt gerend. Snelwandelen mag daarentegen wel. Het tactisch aspect van het voetballen krijgt hierdoor een geheel nieuwe dimensie. Het aanspelen van de bal in de voeten in plaats van in de loop en het vrijlopen zijn veel belangrijker.

FC Den Bosch TV nam in Stadion De Vliert een kijkje bij de training van Walking Football.

Start met Walking Football, FC Den Bosch nodigt senioren uit

Na een succesvolle kick-off afgelopen september, krijgt het Walking Football-initiatief van de FC Den Bosch Foundation en ‘S-PORT van de gemeente ’s-Hertogenbosch in 2019 een vervolg.
De wekelijkse trainingen worden uitgebreid met lifestyle-activiteiten. Ook wordt verdere samenwerking met andere, lokale en regionale, Walking Football-teams gezocht.

Op vrijdag 18 januari wordt het nieuwe jaar afgetrapt met een gezellige open training vanaf 10.00 uur in Stadion De Vliert.  De GGD Hart voor Brabant zal deze keer aanwezig met informatie over gezonde voeding,  De GGD vertelt over gevarieerd eten, de Schijf van vijf en ook over het gebruik van vit. D.  Uiteraard zal er voor een gezond tussendoortje gezorgd worden.
Van Walking Football is wetenschappelijk bewezen dat het de gezondheid van senioren positief bevordert. Ook draagt de spelvorm en het groepsgebeuren bij aan de mentale gezondheid van de ouderen en levert het nieuwe contacten op.  

Om de populariteit van het Walking Football onder senioren in ’s-Hertogenbosch en omgeving verder te vergroten, is contact gezocht met de Bossche voetbalclubs BVV, BLC en OJC. Bij de amateur-verenigingen wordt Walking Football beoefend en de teams zijn door de FC Den Bosch Foundation uitgenodigd om vriendschappelijk te komen voetballen in het stadion van FC Den Bosch.
Ellen de Roos, coördinator S’PORT afdeling gemeente s’-Hertogenbosch: “Deze kruisbestuiving van Walking Football-teams is wenselijk, omdat het aantal ouderen dat te weinig beweegt groter is dan het aantal senioren dat wel aan de norm voldoet. Het enthousiasme onder deelnemers van Walking Football is groot en dat enthousiasme willen we graag breed verspreiden. Inactiviteit heeft allerlei negatieve gevolgen en met het oog op de vergijzing en de problematiek rond steeds duurder wordende zorg, is het essentieel dat preventie meer aandacht krijgt.”

De Walking Football-kalender voor het eerste kwartaal in het nieuwe kalenderjaar, ziet er als volgt uit:

  • Op vrijdag 11 januari geeft René Wormhoudt van 9.00 tot 16.00 uur een cursus voor (toekomstige) Walking Football-trainers en vrijwilligers.
  • Op vrijdag 18 januari start na winterstop Walking Football Open Training voor Bossche Walking Footballers en geïnteresseerden senioren, mannen én vrouwen (vanaf 50 jaar).
  • Op vrijdag 22 maart is er een Fittest voor Bosschenaren van 60 jaar en ouder, inclusief proeftraining Walking Football.
  • De reguliere Walking Football-trainingen vinden wekelijks plaats op vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur in Stadion De Vliert. De kosten bedragen, na de gratis proefles, € 5, – per keer. Dit is inclusief ontvangst met koffie/thee en fysiotherapie/verzorging.
  • Woon je dichter bij sportpark Meerendonk of De Groote Wielen?

De BLC Oldstars wordt wekelijkse getraind op woensdag, van 13.30-15.30 uur op sportpark De Meerendonk. In Rosmalen kan er elke donderdagochtend 50-Plus Voetbal worden gespeeld, van 9.30-11.00 uur op sportpark De Groote Wielen.

Samenwerking tussen FC Den Bosch Foundation en Fysiotherapie Scholten

Onlangs is de FC Den Bosch Foundation gestart met Walking Football; voetbal in wandeltempo.
Deze vorm van voetbal is bedoeld voor senioren die actief bezig willen zijn. Elke vrijdag komt de Walking Football-groep van tien tot twaalf uur bij elkaar in stadion De Vliert. Vanaf nu krijgen zij daarbij ook medische ondersteuning van Fysiotherapie Scholten.

Coördinator van de FC Den Bosch Foundation Glenn Schapendonk is blij met de toetreding van Fysiotherapie Scholten bij het project: “Vaak hebben de mannen wat lichte, fysieke klachten en dan is het prettig dat er een fysiotherapeut in huis is die ze daarmee kan helpen. Kleine blessures of stijve gewrichten hoeven meestal geen belemmering te zijn om mee te kunnen doen met Walking Football. En, als de blessure toch iets serieuzer is, staan de mannen met de juiste hulp weer sneller tussen de lijnen.”

Fysiotherapie Scholten is al als medische begeleiding actief binnen de jeugd en eerste elftal van bij FC Den Bosch. Voor praktijkmanager Mike Scholten is de samenwerking met de foundation dan ook een logisch vervolg: “Wij voelen ons nauw betrokken bij de moedervereniging en staan met twee benen in de maatschappij. Ouderdom komt met gebreken en juist daarom is het essentieel dat senioren blijven bewegen. Wij helpen mensen graag om dit op een prettige en verantwoorde manier te doen. Uit onderzoek is gebleken dat recreatief voetballen net zo effectief voor de gezondheid is als hardlopen of fitnesstraining. Het spelelement  maakt dat deelnemers voetbal vaak als een leukere manier van bewegen ervaren. De kwaliteit van leven kan enorm toenemen als de fitheid toeneemt. Daar dragen wij graag ons steentje aan bij!”

 

(Foto: Van Esch Fotographie)

Voor meer informatie over Fysiotherapie Scholten : https://www.fysiotherapiescholten.nl/

Sport&Fun@DeVliert-Walking Football

Met trots mag de FC Den Bosch Foundation vermelden dat Walking Football van start gaat op 21 september 2018 in Stadion De Vliert.

Deelnemers van Sport&Fun@DeVliert voetballen volgens het ‘Walking Football’ principe. Walking Football is een sportprogramma voor 60-plussers. De essentie van deze voetbalvorm is dat er tijdens het spel niet wordt gerend. Snelwandelen mag daarentegen wel. Het tactisch aspect van het voetballen krijgt hierdoor een geheel nieuwe dimensie. Het aanspelen van de bal in de voeten in plaats van in de loop en het vrijlopen zijn veel belangrijker.

Op de trainingsdagen zullen de trainingen gezamenlijk worden voorbesproken onder het genot van een kopje koffie of thee in het Vriendenhome van Stadion De Vliert.

Elke vrijdagmorgen Walking Football van 10.00-12.00 uur.

Ook interesse? Kom gewoon langs of bel Glenn Schapendonk 06-52 58 52 50

 

Het project wordt mede mogelijk gemaakt door de Sportimpuls, een subsidieproject van ZonMW. Met de Sportimpuls wil de Foundation meer mensen in beweging krijgen.

Sport&Fun@DeVliert op zoek naar trainers voor Walking Football

Met trots mag de FC Den Bosch Foundation vermelden dat Walking Football van start gaat op 21 september in Stadion De Vliert.

Deelnemers van Sport&Fun@DeVliert voetballen volgens het ‘Walking Football’ principe. Walking Football is een sportprogramma voor 60-plussers. De essentie van deze voetbalvorm is dat er tijdens het spel niet wordt gerend. Snelwandelen mag daarentegen wel. Het tactisch aspect van het voetballen krijgt hierdoor een geheel nieuwe dimensie. Het aanspelen van de bal in de voeten in plaats van in de loop en het vrijlopen zijn veel belangrijker.

Op de trainingsdagen zullen de trainingen gezamenlijk worden voorbesproken onder het genot van een kopje koffie of thee in het Vriendenhome van Stadion De Vliert.

Trainer worden van Sport&Fun@DeVliert?
De FC Den Bosch Foundation is op zoek naar trainers die het leuk vinden om elke vrijdagochtend tussen 10.00 uur en 12.00 uur aan de slag te gaan met onze voetballers. Heb jij interesse in het trainerschap van onze Walking Footballers? Mail dan naar foundation@fcdenbosch.nl