FC Den Bosch wordt open vereniging

FC Den Bosch en haar jeugdopleiding laten als eerste betaald voetbalorganisatie in Nederland het principe van scouting los voor de jongste leeftijdscategorieën. De Bossche club doorbreekt hiermee het gangbare selectiesysteem, waarbij al op zes of zevenjarige leeftijd een schifting wordt gemaakt op basis van niveau. FC Den Bosch vindt het niet langer verantwoord om talent op deze manier te identificeren. Met ingang van het seizoen 2021-2022 is het voor kinderen Jo8 mogelijk om zich in te schrijven bij FC Den Bosch. Er wordt geen instapniveau gehanteerd en er wordt ook niet gekeken naar sekse. In de open club trekt FC Den Bosch intensief op met voetbalvereniging BVV. Op het sportpark van die club, dat pal achter Stadion De Vliert ligt, vinden de meeste activiteiten plaats.

David Golverdingen, jeugdtrainer, managementkaderlid en coördinator van het talentenplan van de FC Den Bosch Jeugdopleiding, is samen met Guus Schuurmans, jeugdtrainer van het Jo11 team,  kwartiermaker van de open club-gedachte. Golverdingen raakte geïnspireerd door het opleidingsmechanisme van de Zweedse topclub AIK, dat al langer en succesvol met het principe van de open vereniging werkt. Ook de KNVB experimenteert met betere opleidingsalternatieven voor spelers tussen acht en twaalf jaar. Hiervoor startte de nationale bond onlangs het pilot project ‘gelijke kansen’ bij een aantal amateurclubs in het land. Zeist juicht het initiatief van FC Den Bosch toe en staat in nauw contact met de club om de ontwikkelingen te ondersteunen.

Golverdingen: “Jeugdopleidingen staan voor een cultuuromslag. Het is wenselijk en noodzakelijk dat we in het belang van kinderen en van de sport, vanuit een ander perspectief naar het opleiden van talentvolle spelers gaan kijken. De stress die het selectie- en het jaarlijkse uitstroomproces veroorzaken en de stress die de prestatiedruk met zich meebrengt, is schadelijk voor kinderen op jonge leeftijd. Veel tThe Guardian over de schade bij jeugdvoetballers. Taaaalent haakt er door af en gaat zo voor de sport verloren. En door de manier van scouten blijft ook  Time beschreef uitgebreid hoe sportende kinderen als mini-volwassenen worden benaderd. veel talent onontdektLees hier een stuk van jeugdvoetbalconsultant Nick Veenbrink over het onderwerp. . Clubs wéten bovendien hoe moeilijk scouten in de onderbouwleeftijd is, maar gaan ermee door omdat ze bang zijn om talenten mis te lopen. Talenten die dan misschien bij een concurrent gaan spelen. Als BVO’s samen nadenken over hoe het opleiden anders en beter kan, kunnen we elkaar en de sport bekrachtigen in plaats van beconcurreren. Want er valt helemaal niet te voorspellen hoe de ontwikkeling van een jonge speler gaat verlopen. Voortaan kijken wij dus vooral naar potentieel en niet naar hoe goed een speler op dit moment is. Daarbij richten wij ons op het opleidingsproces en zetten wij het kind en niet het team centraal. Wat wij vooral willen is kinderen enthousiasmeren voor de sport en hen succes laten beleven. Anders houden we ze niet aan het sporten. Het gevolg is minder talentontwikkeling over de hele linie. Wij zijn ervan overtuigd dat de open club leidt tot een gezondere sportcultuur met meer plezier, betere voetballers, trainers en bestuurders.”

Algemeen directeur Rob Almering van FC Den Bosch plaatst het initiatief van de open club in een breder perspectief: “Dit is een eerste aanzet voor wat een betaald voetbalorganisatie ook kan zijn, en wat wij willen zijn. Wil FC Den Bosch een belangrijke factor zijn en worden in het sociale leven van mensen, dan moet de club de moeite van het beleven waard zijn. Dan moeten mensen het gevoel krijgen dat ze er echt bij horen. De open club-gedachte gaat over lage drempels van toegankelijkheid en bereikbaarheid op alle fronten. En over een maximale kwaliteit in elk contactmoment met de achterban, jong en oud en ongeacht culturele achtergrond, sekse en overtuigingen. FC Den Bosch spreekt niet iedereen aan, maar we zijn er in de basis wél voor iedereen. Deze nieuwe koers in onze opleiding is een eerste, belangrijke bouwsteen in een fundamenteel andere benadering die past bij de vernieuwingsdrang van FC Den Bosch. Voetbal is, meer dan welke sport of welk cultureel fenomeen dan ook, het spel van de mensen. Net als elke andere profclub, ontleent FC Den Bosch haar bestaansrecht aan populariteit. Wij willen daarom veel meer zijn dan alleen een voetbalclub en het algemeen belang dienen in de regionale samenleving waar wij deel van uit maken.”

Special talents van start bij FC Den Bosch

Special Talents

Special Talents richt zich op kinderen vanaf acht jaar die (nog) niet terecht kunnen bij een reguliere voetbalvereniging. Jeugdspelers die al wel actief zijn bij een club, maar daarbij extra hulp kunnen gebruiken, zijn eveneens welkom bij Special Talents FC Den Bosch. Eén keer per week komen de kinderen onder deskundige begeleiding bij elkaar om samen lol te hebben met behulp van een bal. Alle omgevingsfactoren die voor de kinderen een belemmering vormen om te sporten, worden weggenomen. Tegelijkertijd worden alle voorwaarden voor een plezierige en succesvolle sportdeelname ingevuld, zoals professionele begeleiding op sportief, medisch en opvoedkundig vlak en voetballen in een wow-omgeving.

Stichting Special Talents is een initiatief van Arno Meulendijks en Henk van Hout. Laatstgenoemde is tevens coördinator van de stichting. Hij is blij dat FC Den Bosch de stichting omarmt: “Voor veel kinderen is het de gewoonste zaak van de wereld. Je wilt voetballen en meld je aan bij een voetbalclub. Er wordt om een rekeningnummer gevraagd voor de contributie en voilà je bent lid. Iemand van de vereniging laat je vervolgens weten in welk team je komt en wanneer en hoe laat je op het sportcomplex wordt verwacht voor de training of wedstrijd. Geregeld zou je denken. Er zijn echter ook kinderen voor wie dit niet geldt. Tegenwoordig worden deze kinderen aangeduid als ‘kinderen met een rugzakje’. Zij hebben behoefte aan extra ondersteuning, zijn soms niet helemaal in balans. En dan heb je het vlug lastig in een standaard sportomgeving. Veel van deze speciale kinderen willen best graag lid worden van een voetbalvereniging, maar durven dat niet. Omdat ze bang zijn dat ze niet geaccepteerd worden. Of hun ouders zijn terughoudend. Want lang niet alle  sportverenigingen hebben logischerwijs trainers die over vaardigheden beschikken die nodig zijn om hun kind goed te kunnen begeleiden. Voor deze kinderen bestaat Special Talents.”
 
Esther Vroegh, voorzitter FC Den Bosch Foundation, is op haar beurt dankbaar dat Special Talents hun expertise en netwerk via voetbalclub en foundation willen inzetten: “Ieder kind verlangt ernaar om sportief actief te zijn. Sport heeft voor iedereen betekenis. Maar de mogelijkheid om te kunnen sporten is dus niet voor iedereen vanzelfsprekend en daar willen wij verandering in helpen brengen. Samen met het Special Talents-team kan de FC Den Bosch Foundation voor kinderen met een indicatie nu een veilige ontmoetingsplek creëren om samen te sporten. Een plek waar kinderen die in de maatschappij maar al te vaak buitenspel worden gezet, de ervaring wordt gegeven dat ze onderdeel zijn van iets gezamenlijks. En waar begrip en waardering is voor het speciaal zijn. Want iedereen heeft wel een al dan niet verborgen talent.”

Stichting Special Talents bestaat sinds december 2014 en wordt ondersteund door de AON Talent Foundation. De stichting zette eerder succesvol Special Talents-programma’s op bij FC Eindhoven en bij RKSV Nuenen.
Ouders van kinderen die graag willen voetballen, maar daar nog geen plekje voor hebben gevonden, kunnen een mail sturen naar info@specialtalents.nl.
Meer informatie over dit project is eveneens te vinden op:
www.specialtalents.nl .